MISKOLC KÖRNYÉKI HULLADÉK LERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA

Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás A Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2007. október 25-én alakult. Területén összesen 12 db felhagyott, bezárt lerakó található: Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Hejőszalonta, Hernádnémeti, Igrici, Kisgyőr, Sajószentpéter, Sajópálfala, Sajópetri, Szakáld, Tiszakeszi. A területen található lerakók rekultivációjával lehet elérni, hogy az általuk elfoglalt
További Információ

HAJDÚSÁG KÖRNYÉKI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás   A projekt által kilenc hulladéklerakó érintett: Balmazújváros, Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtitkos. A hulladéklerakók egyike sem megfelelő műszakilag, így a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztetik. A projekt célja, hogy a rekultivációval a települések
További Információ

KUNÁGOTA – NAGYKAMARÁS – ALMÁSKAMARÁS SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA II. ÜTEM

Kunágota – Nagykamarás – Almáskamarás Szennyvízberuházó Társulás   Kunágota-Nagykamarás- Almáskamarás Szennyvízberuházó Társulás 2010 szeptemberében Támogatási szerződést kötött a községek szennyvízelvezetésére és tisztítására. A kivitelezési munkálatok 2011 decemberében megkezdődtek. A projekt célja, Kunágota, Almáskamarás és Nagykamarás meglévő csatornahálózatának bővítése, valamint a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése. A projekt
További Információ

BORSODIVÁNKA ÉS KÖRNYÉKE IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA

Dél-Borsodi Ivóvíz Önkormányzati Társulás   A projekt célja az úgynevezett”délborsodi” települések közül Négyes, Borsodivánka, Egerlövő, Tiszavalk és Tiszabábolna teleüléseken, valamint a Bükk hegység lábánál található Cserépváralja településen szolgáltatott magas arzén- és ammónium tartalmú ivóvíz minőségjavítása. A Támogatási szerződés hatályba lépésére 2011. december 5-én került sor,
További Információ

SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZA STRUKTÚRAVÁLTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza   A tervezett fejlesztés megvalósulásával a kórház jelenlegi kedvezőtlen adottságú, rendkívüli módon tagolt infrastruktúrája megszűnik. Az újtechnológiai tömb létrehozása, a kórházi működés centralizációjával, illetve az alapvetően előnyös és optimális funkciós kapcsolatok kialakításával; hatékonyabb működést, takarékosabb anyagi és humán erőforrás igénybevételt
További Információ

DÁVOD KÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Dávod Község Önkormányzata   Dávod községben az eddigi szennyvíz elvezető hálózat és szennyvíz tisztító telep nem épült ki, a tárolók nem felelnek meg az előírásoknak. A megoldandó probléma kezelésére gravitációs szennyvíz elvezetési technológia került kiválasztásra. A tervezett szennyvízelvezető rendszer gravitációs csatornákból, átemelőkből és elvezető nyomócsőelemekből
További Információ

KÖRMEND TÉRSÉGI VÍZMŰ VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA

Körmend Város Önkormányzata   A Körmend területén lévő ivóvíz az előírt határértéknél magasabb arzént, továbbá vasat és mangánt tartalmaz. Szükséges Körmend esetében az elavult, állagában is leromlott állagú bekötő vezetékek cseréje, továbbá a víztisztító technológia és emiatt a gépház felújítása. A beruházás nettó összege 202.448.000,-Ft,
További Információ

KÖRMEND VÁROS SZENNYVÍZ-CSATORNÁZOTTSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE

Körmend Város Önkormányzata   Az önkormányzat célja, hogy a csatornahálózat korszerű megépítésével felszámolásra kerüljenek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedei közműpótlók. A kommunális szennyvizek szakszerű elvezetésével a település környezeti állapota jelentősen javítható. Projekt célja, hogy Körmend Város és annak nyugati belterületi településrészeinek csatornázása is
További Információ