HAJDÚSÁG KÖRNYÉKI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA

HAJDÚSÁG KÖRNYÉKI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás

 

A projekt által kilenc hulladéklerakó érintett: Balmazújváros, Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtitkos. A hulladéklerakók egyike sem megfelelő műszakilag, így a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztetik. A projekt célja, hogy a rekultivációval a települések környezetvédelmi állapotát, illetve a lakosság életkörülményeit javítsa.
A beruházásra vonatkozóan 2012.03.04-én a Támogatási Szerződés megkötésre került. A beruházás bruttó összege 1.889.135.618,-Ft, melyet az Európai Unió 100% támogatásban részesített. A projekt lezárására 2014. február 27-én került sor.

 

Projekt száma: KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0008