Körmend Város Önkormányzata   Az önkormányzat célja, hogy a csatornahálózat korszerű megépítésével felszámolásra kerüljenek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedei közműpótlók. A kommunális szennyvizek szakszerű elvezetésével a település környezeti állapota jelentősen javítható. Projekt célja, hogy Körmend Város és annak nyugati belterületi településrészeinek csatornázása is
Körmend Város Önkormányzata   A Körmend területén lévő ivóvíz az előírt határértéknél magasabb arzént, továbbá vasat és mangánt tartalmaz. Szükséges Körmend esetében az elavult, állagában is leromlott állagú bekötő vezetékek cseréje, továbbá a víztisztító technológia és emiatt a gépház felújítása. A beruházás nettó összege 202.448.000,-Ft,
Dávod Község Önkormányzata   Dávod községben az eddigi szennyvíz elvezető hálózat és szennyvíz tisztító telep nem épült ki, a tárolók nem felelnek meg az előírásoknak. A megoldandó probléma kezelésére gravitációs szennyvíz elvezetési technológia került kiválasztásra. A tervezett szennyvízelvezető rendszer gravitációs csatornákból, átemelőkből és elvezető nyomócsőelemekből
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza   A tervezett fejlesztés megvalósulásával a kórház jelenlegi kedvezőtlen adottságú, rendkívüli módon tagolt infrastruktúrája megszűnik. Az újtechnológiai tömb létrehozása, a kórházi működés centralizációjával, illetve az alapvetően előnyös és optimális funkciós kapcsolatok kialakításával; hatékonyabb működést, takarékosabb anyagi és humán erőforrás igénybevételt
Dél-Borsodi Ivóvíz Önkormányzati Társulás   A projekt célja az úgynevezett”délborsodi” települések közül Négyes, Borsodivánka, Egerlövő, Tiszavalk és Tiszabábolna teleüléseken, valamint a Bükk hegység lábánál található Cserépváralja településen szolgáltatott magas arzén- és ammónium tartalmú ivóvíz minőségjavítása. A Támogatási szerződés hatályba lépésére 2011. december 5-én került sor,
Kunágota – Nagykamarás – Almáskamarás Szennyvízberuházó Társulás   Kunágota-Nagykamarás- Almáskamarás Szennyvízberuházó Társulás 2010 szeptemberében Támogatási szerződést kötött a községek szennyvízelvezetésére és tisztítására. A kivitelezési munkálatok 2011 decemberében megkezdődtek. A projekt célja, Kunágota, Almáskamarás és Nagykamarás meglévő csatornahálózatának bővítése, valamint a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése. A projekt
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás   A projekt által kilenc hulladéklerakó érintett: Balmazújváros, Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtitkos. A hulladéklerakók egyike sem megfelelő műszakilag, így a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztetik. A projekt célja, hogy a rekultivációval a települések
Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás A Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2007. október 25-én alakult. Területén összesen 12 db felhagyott, bezárt lerakó található: Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Hejőszalonta, Hernádnémeti, Igrici, Kisgyőr, Sajószentpéter, Sajópálfala, Sajópetri, Szakáld, Tiszakeszi. A területen található lerakók rekultivációjával lehet elérni, hogy az általuk elfoglalt