DÁVOD KÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

DÁVOD KÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Dávod Község Önkormányzata

 

Dávod községben az eddigi szennyvíz elvezető hálózat és szennyvíz tisztító telep nem épült ki, a tárolók nem felelnek meg az előírásoknak. A megoldandó probléma kezelésére gravitációs szennyvíz elvezetési technológia került kiválasztásra. A tervezett szennyvízelvezető rendszer gravitációs csatornákból, átemelőkből és elvezető nyomócsőelemekből épül fel. A csatornázásra kerülő településrészeken 6 db szennyvízátemelő kerül kiépítésre.
A Támogatási szerződés 2010. november 8-án lépett hatályba, a beruházás nettó összköltsége 1.277.501.510,-Ft, melyet az Európai Unió 84% támogatásban részesített. A projekt várható befejezése 2015.

 

Projekt száma: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0013