KUNÁGOTA – NAGYKAMARÁS – ALMÁSKAMARÁS SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA II. ÜTEM

KUNÁGOTA – NAGYKAMARÁS – ALMÁSKAMARÁS SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA II. ÜTEM

Kunágota – Nagykamarás – Almáskamarás Szennyvízberuházó Társulás

 

Kunágota-Nagykamarás- Almáskamarás Szennyvízberuházó Társulás 2010 szeptemberében Támogatási szerződést kötött a községek szennyvízelvezetésére és tisztítására. A kivitelezési munkálatok 2011 decemberében megkezdődtek. A projekt célja, Kunágota, Almáskamarás és Nagykamarás meglévő csatornahálózatának bővítése, valamint a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése. A projekt megvalósításával biztosíthatóvá válik a megfelelő szennyvízelvezetés és tisztítás, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. A projekt keretében a települések eddig csatornázatlan területein kiépülnek a gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők.
Beruházás nettó összege 1.329.888.675,-Ft, melyet az Európai Unió 94,97% támogatásban részesített. A projekt lezárására 2015. július 2-án került sor.

 

Projekt száma: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0011