LEVELEK INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR ÉPÍTÉSE

LEVELEK INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR ÉPÍTÉSE

Levelek Nagyközség Önkormányzata

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága  által a  232/1501/60/8/2009 iktatószámon  kiadott támogatási kérelemnek helyt adó határozata alapján megvalósítandó Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér  tárgyú építési beruházáshoz kapcsolódó  közbeszerzési  dokumentáció és ajánlati felhívás elkészítésével, illetve a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása.

 

Projekt Száma: ÉAOP – 3.1.3/B-09-2010-0012